Dna

ČSN 425815 Dna hluboce klenutá. Rozměry
ČSN 425816 Dna vysokotlaká torosferická. Rozměry
ČSN 131811 Desková dna přivařovací - PN 40 až PN 250
ČSN 131815 Desková dna přivařovací PN 40 až PN 250
ČSN 131825 Klenuté dno přivařovací
DIN 2617 Dno ocelové klenuté
DIN 28011 Dno ocelové vysoce klenuté
DIN 28013 Dno ocelové vysoce klenuté vysokotlaké
EN 10253-1 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 1: Uhlíková ocel k tváření pro všeobecné použití bez zvláštních kontrolních předpisů
EN 10253-2 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu
ASME B 16.9
ASME B 16.25
Dno ocelové vysoce klenuté