Profilová ocel

ČSN 42 5510-1:94 Tyče ocelové kruhové válcované za tepla
ČSN 42 5522-1:94 Tyče ocelové ploché válcované za tepla
ČSN 42 5520-1:94
Tyče ocelové čtvercové válcované za tepla
ČSN 42 5530-1:94 Tyče ocelové šestihranné válcované za tepla
ČSN 42 6510:85 Tyče ocelové kruhové tažené za studena z ocelí tř. 11 až 16 s úchylkami h11 a h12
ČSN 42 6515:72 Tyče ocelové kruhové loupané z ocelí tř. 11 až 17 a 19 s úchylkami h11 a h9
ČSN 42 6518:74 Tyče ocelové kruhové broušené nebo leštěné z ocelí tř.12 až17 s úchylkami h11 a h9
ČSN 42 6519:74 Tyče ocelové kruhové broušené nebo leštěné z ocelí tř.19 s úchylkami h11 a h9
ČSN 42 6520:85 Tyče ocelové čtvercové tažené za studena z ocelí tř. 11 a 12 s úchylkami h11 a h12
ČSN 42 6522:85 Tyče ocelové ploché tažené za studena z ocelí tř. 11 a 12 s úchylkami h11 a h12
ČSN 42 6525:72 Tyče ocelové čtvercové tažené za studena z oceli tř. 11600 s úchylkami h9 na klíny a pera
ČSN 42 6526:72 Tyče ocelové ploché tažené za studena z oceli tř.11600 s úchylkami h9 pro šířku a h11 pro tlouštku na klíny a pera
ČSN 42 6530:85 Tyče ocelové šestihranné tažené za studena z ocelí tř.11 až 16 s úchylkami h11 a h12
ČSN 42 5541:76 Profil ocelový L rovnoramenný válcovaný za tepla
ČSN 42 5545:79 Profil ocelový L nerovnoramenný válcovaný za tepla
ČSN 42 5580:70 Profil ocelový T válcovaný za tepla
ČSN 42 5550:70 Profil ocelový I válcovaný za tepla
ČSN 42 5553:85 (N)
Profil ocelový IPE válcovaný za tepla
ČSN 42 5570:70 Profil ocelový U válcovaný za tepla
ČSN 42 5572:85 (N) Profil ocelový UPE válcovaný za tepla
DIN 1025 T 2:95 Profil ocelový HEB válcovaný za tepla
DIN 1025 T 3:63 Profil ocelový HEA válcovaný za tepla
ČSN 42 5930:80 Profil ocelový ŠTĚTOVNICE válcovaný za tepla
JN 42 6952:95 Profil ocelový L rovnoramenný tenkostěnný
JN 42 6952:95 Profil ocelový L nerovnoramenný tenkostěnný
JN 42 6952:95 Profil ocelový U rovnoramenný tenkostěnný
JN 42 6937:97 Profil ocelový uzavřený se čtvercovým průřezem tenkostěnný
JN 42 6937:97 Profil ocelový uzavřený s obdélníkovým průřezem tenkostěnný
JN 42 6940:97 Profil ocelový uzavřený průřezu Z tenkostěnný
JN 42 6940:97 Profil ocelový uzavřený průřezu L tenkostěnný
JN 42 6940:97 Profil ocelový uzavřený průřezu T tenkostěnný
DIN 59 411:78
Profil ocelový uzavřený se čtvercovým průřezem silnostěnný
DIN 59 411:78 Profil ocelový uzavřený s obdélníkovým průřezem silnostěnný