Trubky

ČSN 425710
Trubky ocelové závitové běžné
ČSN 425711 Trubky ocelové závitové zesílené
ČSN 425715 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla
ČSN 425716 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla s malými mezními úchylkami
ŽP 425717 Trubky ocelové podélně svařované
ČSN 425723 Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélně svařované hladké do vnějšího průměru 152 mm
ČSN 425738 Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svarem
ČSN 426710 Trubky bezešvé tvářené za studena s běžnými úchylkami z ocelí tříd 11 až 16
ČSN 426711 Trubky ocelové bezešvé přesné
ČSN 426712 Trubky ocelové bezešvé přesné se zvýšenou přesností
ČSN 426713 Trubky ocelové svařované přesné
ČSN 426714 Trubky ocelové svařované přesné se zvýšenou přesností
ČSN 426750 Trubky bezešvé přesné z ocelí třídy 17 tvářené za studena
DIN 2391 Trubky ocelové bezešvé přesné
DIN 2394 Trubky ocelové svařované přesné
DIN 2395 Elektricky svařované přesné ocelové trubky s obdélníkovým a čtvercovým příčným průřezem
DIN 2440 Trubky ocelové závitové běžné bezešvé i svařované
DIN 2441 Trubky ocelové závitové zesílené bezešvé i svařované
DIN 2448/17173 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla
DIN 2448/17175 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla
DIN 2458/17177 Trubky ocelové podélně svařované
DIN 2462 Trubky ocelové bezešvé nerezové
DIN 2463 Trubky ocelové svařované nerezové
EN 10216-1 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě
EN 10216-2 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
EN 10216-3 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí
EN 10216-4 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách
EN 10216-5 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorných ocelí
EN 10217-1 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě
EN 10217-2 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
EN 10217-3 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí
EN 10217-4 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách
EN 10217-5 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách
ASTM A53 Trubky ocelové bezešvé a svařované
ASTM A106 Trubky ocelové bezešvé pro vyšší teploty
ASTM A179 Trubky ocelové bezešvé tažené za studena
ASTM A192 Trubky ocelové bezešvé kotlové pro tlakové nádoby
ASTM A209 Trubky ocelové bezešvé z molybdenové slitiny
ASTM A210 Trubky ocelové bezešvé ze středně uhlíkové oceli
ASTM A213 Trubky ocelové bezešvé z feritické a austenitické legované oceli
ASTM A312 Trubky ocelové bezešvé a svařované z austenitické nerezové oceli
ASTM A333 Trubky ocelové bezešvé a svařované pro nízké teploty
ASTM A334 Trubky ocelové bezešvé a svařované z uhlíkové a legované oceli pro nízké teploty
ASTM A335 Trubky ocelové bezešvé legované